neděle 10. října 2010

Je možné poznat šarlatána?

Samozřejmě že je. Není to ovšem vždy snadné. Rozumí-li člověk tématu, o němž šarlatán [1] mluví, šarlatánství rozezná, jenže téma si vybírá šarlatán sám a ne vždy se poštěstí, že se trefí do něčeho, o čem jeho posluchač něco ví. A zpravidla se najdou posluchači, kteří o věci nic moc nevědí.

Kdysi jsem napsal, že existuje pár poměrně spolehlivých indikátorů, jak rychle identifikovat blázna nebo podvodníka hlásajícího nekonvenční teorie. Nuže, zde jsou některé z nich.

Široký záběr.
Doba, kdy jeden člověk mohl obsáhnout všechno vědění je nenávratně pryč. Pryč je pravděpodobně i doba, kdy člověk mohl být prostě lékařem, matematikem, biologem či historikem, objem nashromážděných poznatků je tak vysoký, že bližší specializace je nevyhnutelná, chce-li se člověk stát odborníkem na soudobé úrovni.

Ačkoli nepravděpodobné, je možné, že člověk objeví díru v nějaké konvenční teorii. Je ale to ale podmíněno tím, že je skutečně odborníkem v dané věci [2,3]. Věří-li člověk idei odporující názoru odborníků, aniž by sám měl srovnatelné znalosti, chová se iracionálně. Nelze být odborníkem v mnoha oborech, ergo, člověk hlásající revoluční myšlenky spadající do mnoha oborů se chová iracionálně přinejmenším ve většině z nich.

Popsaná heuristika většinou ukáže na případy, které jsou většinou tak jako tak jasné: než o šarlatány v obvyklém smyslu se spíše jedná o blázny či mašíbly, jejichž vyšinutost je patrná na první pohled. I kdyby posluchač neviděl chybu v, například, teorii o židovském spiknutí, bude se na to dívat mnohem obezřetněji, dozví-li se, že propagátor oné myšlenky taktéž věří, mimo jiné, že Měsíc je umělý objekt. Mezi "renesančními" šarlatány jsou ale i lidé s ne úplně špatným společenským postavením a kreditem. Jestliže jistý poradce trvá na tom, že se nevyvinul z opice, vrhá to jisté světlo i na důvěryhodnost jeho tvrzení o globálním oteplování [4].

Příliš obecné teorie
Učinit objev, který řeší všechny problémy naráz, je lákavá vize. Má moc přimět lidi zapomenout na nepříjemnou zkušenost, že cesta k pokroku je obtížná, pomalá a postupující malými kroky. Říká-li někdo, že zabil mnoho much jednou ranou, je pravděpodobně šarlatán. Čím víc much, tím spíše.

Jako jeden příklad za všechny může sloužit jeden z klenotů světového šarlatánství: Miracle Mineral Supplement (MMS). Ptáte se, co je MMS? Údajně to je všelék, který léčí rakovinu, AIDS, malárii, žloutenku, pásový opar, cokoli si vzpomenete. Zabíjí všechny patogeny, zatímco lidskému tělu neškodí.

Ve skutečnosti je MMS roztok chloritanu sodného, toxického oxidačního činidla, které se průmyslově užívá k bělení papíru či desinfekci vody. Jeho propagátor, jistý Jim Humble [5], se tím překvapivě nijak netají, a z prodeje této chemikálie si udělal výnosnou živnost. Úspěch MMS je tak velký, že proti němu byla vydána varování v mnoha státech, včetně našeho (diskuse pod odkazovaným článkem dává vzniknout silným pochybnostem o účinnosti podobných varování, a vůbec nedobře vypovídá o soudnosti české veřejnosti).

Představa snadno dostupného všeléku patří bezpochyby k nejatraktivnějším nesmyslům, ale fenomén univerzálních řešení zasahuje i nemedicínské obory [6]. Nelze nezmínit politické vizionářství. Názor, že nějakou rámcově jednoduchou změnou společenského řádu lze snadno vymítit všechny nešvary, patřil v první polovině dvacátého století k téměř povinné výbavě intelektuálů, a i dnes je rozšířen mnohem více, než je zdrávo. Každopádně takové názory spadají do stejné kategorie se zázračnými všeléky: do myšlenkové výbavy šarlatánů.

Interdisciplinární kecy
Do stejného soudku jako dva předchozí symptomy patří i třetí: užívání faktů náležejících do jednoho oboru v oboru jiném. Mluví-li někdo o kvantové homeopatii [7], je šarlatán. K takovému závěru nemusím rozumět ani kvantové fyzice, ani homeopatii (dá-li se vůbec smysluplně mluvit o porozumění homeopatii). V kruzích postmoderních filosofů bývalo zvykem hledat hluboké souvislosti mezi relacemi neurčitosti a sociální podmíněností pravdy, či mezi teorií relativity a kulturním relativismem [8]. Může se o tom hezky psát, ale zdravý rozum velí dívat se na podobné úvahy s krajním podezřením. Vytahovat teorii relativity v debatě, která není o fyzice, nebo Darwina v debatě, která není o biologii svědčí o tom, že argument není tak úplně zakotven v realitě.

Náboženství a tradice
Je-li jakékoli faktické tvrzení (například o věku Země nebo o příčinách AIDS) dokládáno citáty z Bible (nebo jiného svatého textu), znamená to, že jsme opustili sféru zdravého rozumu. Ať už se díváme na společenskou roli náboženství jakkoli, z obsahu svatých písem a zjevení proroků nelze vydolovat o nic víc věcných informací, než z jakékoli staré literatury. To znamená: prakticky nic. Totéž platí i pro různé pravdy skryté v moudrostech a bájích starých a přírodních národů. Jejich kulturní hodnota může být vysoká, ale informace, snad s výjimkou údajů o některých historických skutečnostech, v nich nejsou.

Moralizující jazyk
Moralizace často zapleveluje zejména politické diskuse, kde bývá obvykle mnohem lehčí poznat, kdo je proti komu, než o čem je vlastně spor. Fakta ale nezávisí na morálce. Jsou situace, kdy se morálka musí přizpůsobit faktům, ale nikdy naopak. Nelze vyvrátit evoluční teorii poukazem na sociální darwinismus, ani nelze smysluplně argumentovat, že AIDS není pohlavně přenosná choroba, poukazujíce na nemravnost užívání kondomů. Pokud není sporná otázka skutečně etického či morálního charakteru, je vnášení morálky do debaty pouze příznakem iraconality. 

Velikášství
K úspěšnému šarlatánovi patří sebevědomí. Sebevědomí samo o sobě nemusí signalizovat nic negativního, avšak když zbytní příliš, začne fungovat jako spolehlivé znamení nesoudnosti. Mnozí šarlatáni trpí velikášstvím: představují si sebe jako jednoho z největších lidí v historii, spasitele, velikého objevitele, nepochopeného génia. O Arthuru Bolsteinovi jsem nakonec už jednou psal.

Konspirační teorie
Konspirační teorie, toť nejklasičtejší znak vyšinutého uvažování. Jsou logickým doplňkem iracionálního přesvědčení, protože pomáhají vysvětlit většinu rozporů mezi představou a skutečností. Nesou také morální podtext: nositelé neortodoxních pravd se mohou pasovat do role osamělých hrdinných bojovníků za pravdu, nebo naopak nevinných obětí konspirační hydry. Ať už je ale motivace jakákoli, přesvědčení, že široká skupina zahrnující miliony lidí (židé, zednáři, bolševici, neoliberálové, křesťané, muslimové, státní správa...) vedena nekalými úmysly drží v tajnosti důležité informace a plánuje nebo vykonává promyšlené koordinované akce s cílem škodit zbytku světa, o střízlivosti uvažování nesvědčí.

Poznámky:
1. Kdysi jsem si myslel, že slovo šarlatán nějak souvisí se slovem šarlat, třeba proto, že kdysi šarlatáni chodili oblečeni v šarlatových šatech, aby je bylo lze snadno poznat i bez přečtení tohoto příspěvku. Není tomu tak. Šarlatán je (přes francouzské charlatan) z italského slova ciarlatano, které je zkomolením původního cerretano, kontaminované slovesem ciarlare = tlachat. Slovo cerretano údajně původně označovalo obyvatele města Ceretto, jehož šarlatáni si dobyli ve své době proslulost. Slovo šarlat přišlo z francouzského escarlate, kam se dostalo z perského saqirlát, které je z arabského siqillát, což je přejaté z latinského sigillatum, od sigillum = pečeť. Vývoj významu byl látka s potiskem → zdobená drahá látka → červená látka → druh červené barvy.
2. Slovem odborník neimplikuji nutně formální vzdělání v oboru.
3. Jsou oblasti vědění, kde lze racionálně být ve sporu s odborníky i bez dlouhodobého důkladného studia. Stejně jako bylo v 18. století možné relativně snadno poukázat na problematičnost flogistonové teorie hoření, i dnes existují obory, kde samotné základy nejsou příliš pevně ustaveny. V souladu s Kuhnovou terminologií jsou to obory, které jsou stále v předparadigmatickém stadiu, tj. ve stadiu, kdy ještě nevznikl široký konsensus o základních faktech metodách ani mezi znalci. V takových oborech je rozeznat šarlatána výrazně obtížnější, nabízí se však otázka, zda je to vůbec potřebné.
4. Zde je vhodné upozornit na to, že provedená úvaha slouží pouze ke stanovení spolehlivost mluvčího jako zdroje informací, a o samotné otázce globálního oteplování nevypovídá v zásadě nic. Použili-li bychom Hájkovy názory na evoluci v rámci debaty o klimatu (či jeho názory na klima v debatě o evoluci), dopustili bychom se chybného argumentu ad hominem. Na druhou stranu, člověk nemůže vážně posuzovat vše, co slyší, a je posouzení důvěryhodnosti zdroje je proto důležité. Šarlatán sice může mít občas pravdu, ale i tak je lepší ho ignorovat.
5. Jako typický šarlatán Mr. Humble skromností zrovna neoplývá, nevzdory svému jménu.
6. Medicína přitahuje šarlatány určitě proto, že na rozdíl od filologie či botaniky občas musí zajímat každého. Možná ale i z toho důvodu, že ještě v nedávné historii zažila medicína objevy, které jako by vypadly z oka jednoduchým a přitom univerzálním šarlatánským řešením: sterilizace, vakcinace, penicilin. Ignorovat všeléky ale i tak zůstává nejrozumějším rozhodnutím, nechceme-li věnovat čas detailnímu zkoumání předkládaných hypotéz.
7. Kvantovou homeopatii propaguje jistý MUDr. Hrušovský, nositel to zlatého Bludného balvanu za rok 2002.
8. Pěkný rozbor podobných lapsů lze najít na stránkách A.Sokala, např. zde.

27 komentářů:

 1. Brilantně pojednáno, jak ostatně vždy. Jen k těm mýtům a svatým textům bych podotkl, že správně uchopeny informační hodnotu mají - sdělují nám důležité informace o tom, jak lidé myslí, myslí-li mýticky, co zůstává shodné napříč kulturami a co se obměňuje atd. Oklikou se tak dostáváme k těm šarlatánům, kteří vlastně vytvářejí novodobé mýty. Já pochopitelně vím, jak to bylo myšleno - že je pošetilé hledat Atlantidu či pozůstatky Noemovy archy atd. atd. - ale lidské myšlení je součástí přírody, mýtus je jedním z nejpodstatnějších výtvorů lidského myšlení a tudíž je legitimní jej zkoumat a hledat zákonitosti, stejně jako v jiných oblastech.

  OdpovědětVymazat
 2. O těch mýtech má Kojot zcela pravdu. Navíc jsou alespoň některé odezvou reálných historických událostí (viz Schliemannův objev Tróje).
  Na druhé straně si neodpustím malou jedovatost: Myslíte si, že odborník na levou prostřední nožičku mouchy domácí má v entomologii (potažmo biologii celkové) větší kompetence než někdo, kdo sice nezná zpaměti počty chloupků na jednotlivých článcích, ale má celkový přehled o oboru?

  OdpovědětVymazat
 3. @Kojot: Svatá pravda, jedná se o mojí formulační neobratnost. Přemýšlel jsem o tom, jak to napsat výstižněji, aniž by zároveň příliš utrpěla stručnost, ale nic mě nenapadlo.

  @A.S.Pergill: Co se týká Tróje, od toho je v původním textu vsuvka "s výjimkou údajů o některých historických skutečnostech".

  Co se týká jedovatosti, nemyslím.

  OdpovědětVymazat
 4. Moc pěkný text, mám jednu drobnou kritickou připomínku: Celá historie je v podstatě někdy více, někdy méně úspěšným spiknutím těch, které Jan Keller nazývá "diskrétními elitami". Radím tedy nepodceňovat ani "autentická lidová hnutí a revoluce", ani "konspirační teorie".

  OdpovědětVymazat
 5. @Stan: můžete prosím upřesnit, co připomínkou přesně míníte? Stačí příklad spiknutí diskrétních elit, nebo i odkaz na Kellerův text.

  OdpovědětVymazat
 6. Jan Keller - Tři sociální světy, úžasný text (výtah z knihy) k tématu najdete i zde:
  http://www.outsidermedia.cz/Od-globalni-krize-ke-globalnimu-vladnuti-1.aspx

  Na témže webu vycházejí i ukázky z knihy Jana Kellera a další texty, zabývající se skutečnými příčinami současné globální finanční a ekonomické krize.

  Můj osobní názor je, že jsme celosvětově někde na přechodu mezi "konspirací diskrétních elit" a více či méně řízenou "lidovou revolucí".

  OdpovědětVymazat
 7. Tři sociální světy jsem nečetl. Je to dostupné online? Vámi odkazovaný text pojem "diskrétní elita" neobsahuje. Nicméně bez ohledu na to z něho nemám pozitivní dojem, a to nejen kvůli náznakům konspirační teorie v pozadí, ale i třeba kvůli moralistnímu tónu (například používání sousloví "sociální genocida" mi dost vadí).

  Definujeme-li elity jako ty, co mají moc, pak samozřejmě jejich vliv na budoucnost světa je (přinejmenším per capita) mnohem větší, než vliv ostatních lidí. Že představa o optimálním fungování světa Alana Greenspana se pravděpodboně liší od životní filosofie náhodně vybraného dělníka v ČKD, taktéž asi nepřekvapí. Je možné, že v důsledku vyhovuje dnešní svět více příslušníkům elit než dělníkům. Možná to je proto, že elity jsou úspěšnější v přizpůsobování světa svým potřebám, možná víc proto, že se samy naopak lépe přizpůsobují existujícímu světu a proto se zařazují do kategorie elit.

  Hranice mezi reálným zhodnocením situace a nezdravou konspirační teorií je dle mého překročena v okamžiku, kdy se věří následujícím tvrzením:
  1) Elity jsou homogenní seskupení lidí se stejnými názory a cíli.
  2) Elity se vesměs tají svými skutečnými názory a cíli, a ventilují je pouze soukromě na konspiračních setkáních. Veřejné výstupy z těchto setkání jsou pouhá zástěrka.
  3) Zájmy elit jdou kompletně proti zájmům ostatních lidí, potažmo celé společnosti.
  4) Elity jsou schopny osnovat na mnoho let dopředu složité plány, jejichž pravý účel je znám pouze elitám, a tyto plány pak úspěšně docházejí k naplnění, přesně dle očekávání jejich strůjců.

  Další relevantní názory, které považuji za nerozumné, ač se přímo netýkají konspirací:
  5) Existuje stabilní model společnosti, kde pozice elit není obsazena.
  6) Lidé nenáležející k elitám mají všichni stejné zájmy, jen si to na rozdíl od elit neuvědomují.

  Jako dobrou heuristiku k určení, zda názorová soustava spadá do iracionálně konspirační škatulky, bych doporučil srovnání s nějakou dnes vyvrácenou, dobově však populární konspirační teorií, například "židovské spiknutí". Jestliže Kellerova teorie odpovídá jedna k jedné předválečným představám z Protokolů sionských mudrců, zaměníme-li slovo "Žid" slovem "bankéř", byl by to pro Kellera problém. (S Kellerovými názory nejsem dopodrobna seznámen, takže nevím, zda tomu tak ve skutečnosti je.)

  Do konkrétní debaty o vlivu centrálních bank, či jakýchkoli jiných bank, na ekonomické krize a sociální systém se pouštět nechci, poněvadž o tom v zásadě nic nevím; jistě si o tom lépe popovídáte s místními vlčáky na pinus.bloguje.cz.

  OdpovědětVymazat
 8. Hynku, nezlobte se na mě, ale pokud nevidíte, jak jsou procesy celosvětově propojeny, jakým způsobem fungují média, jak to všechno do sebe zapadá, jak se elity vydělují ze společnosti, a to nejen majetkově či psychologicky, ale dnes už i teritoriálně, tak bude naše debata mimoběžná.

  Pokud to však vidíte, pouze jste přesvědčen, že se nejedná o konspirativní, organizované a přesně zacílené jednání, ale o vlastnost systému, tedy že oni se tak chovají proto, že se tak musí chovat, aby je systém "nevyhodil z kola ven", pak jsem přístupný debatě, protože to je problém, kterému bych sám rád přišel na kloub.

  Kellera na netu nenajdete, pouze na mnou uvedených stránkách jsou tři ukázky, které si tam můžete vyhledat, kniha je k dostání u dobrých knihkupců za 220 Kč, a její četbu doporučuji, protože nejen odpovídá na spoustu otázek, ale je i čtivě, srozumitelně a s vtipem napsaná.

  OdpovědětVymazat
 9. Stane, já samozřejmě vidím, jakým způsobem fungují média, ačkoli si nejsem jist, zda mechanismus chápu dobře, přece jenom jsem uvnitř médií nikdy nedělal. Je ale otázka, zda to, co vidím já, souhlasí s tím, co vidíte vy. Z vašich komentářů to moc nejde poznat (aktivně se snažím nedělat si o vašich názorech předsudek na základě čtení mezi řádky či ukvapených předpokladů). Obdobná věc platí co se týče dalších věcí, které jmenujete v prvním odstavci.

  Jsem rád, že jste přístupný debatě, já také. Nicméně když debatuji, jsem rád, když přesně vím, o čem je řeč, když se argumenty soustředí na tvrzení, která se dají aspoň principiálně ověřit, a když se celá diskuse netočí na místě. Jedna z nenepříjemnějších vlastností politických debat je to, že protistrany jsou často schopny si (obrazně) rozbít držku kvůli sporu, který je založen na nedorozumění a jsou schopny vést nekonečné debaty kolem věcí, které jsou pro jádro sporu - je-li vůbec nějaké - naprosto podružné.

  Jinak řečeno, byl bych rád, kdybyste třeba specifikoval, koho míníte elitami, co přesně myslíte vydělováním ze společnosti (stačí na příkladech), co přesně je na tom procesu podle vás nejproblematičtější, jaká je alternativa.

  A ano, obecně se domívám, že statisticky korelované chování lidí je z velké části výsledkem spontánního se přizpůsobení většinou nepsaným konvencím a pouze ze zanedbatelně malé části vykonáváním vědomého utajeného plánu.

  Co se týče Kellera, četl jsem dost jeho článků v Právu, takže vím, jaké zastává názory a jakým píše stylem. Bohužel moje důvěra v to, že má pravdu, je příliš nízká k tomu, abych si chtěl koupit jeho knihu. Krom toho nejsem v Čechách.

  OdpovědětVymazat
 10. Hynku,
  pokusy o odpovědi na většinu Vašich otázek jsou právě v té Kellerově knize. Její hlavní myšlenkou je tvrzení, že postindustriální společnost přestala být společností přirozené nerovnosti, vyplývající z úspěšnosti jednotlivců či společenských skupin, ale stala se společností nesouměřitelnosti, kde "diskrétní elity" žijí naprosto odtrženě od zbytku společnosti jak v sociálním, tak v teritoriálním slova smyslu. Popisuje příčiny i důsledky toho jevu, a jestli jsem to dobře pochopil, tak se přiklání spíše k tomu, že jakkoli je to pro společnost jako celek nebezpečné, je to přirozený důsledek historického vývoje kapitalismu.

  O diskrétních elitách ovšem Keller tvrdí, že je to, přes rétoriku určenou těm pod nimi, paradoxně ta nejlépe kolektivně organizovaná skupina ve společnosti.

  A perlička na závěr - dává tuto společenskou skupinu do protikladu k bezdomovcům kteří jsou naopak ideálním naplněním elitářských neoliberálních pouček o individualistických jedincích, kteří společnost k ničemu nepotřebují.

  Ukázky z knihy jsou zde:

  http://www.outsidermedia.cz/Article.aspx?id=4229

  http://www.outsidermedia.cz/Article.aspx?id=4258

  http://www.outsidermedia.cz/Tri-socialni-svety-profesora-Kellera-III-Kasta-vyvolenych-1.aspx

  OdpovědětVymazat
 11. Nuž,

  je známy chlorečnan sodný s Cl+5, a takisto chloristan sodný s Cl+7, ale nie je známy chloritan, čomu by zodpovedalo Cl+6. Ak teda autor píše o chloritane, treba ho brať s rezervou vo všetkých častiach jeho výlevu.

  s úctou

  Viliam Brngál

  OdpovědětVymazat
 12. Viliame Brngále, přípona -itý odpovídá +3, nikoli +6. Pakliže jste se pouze spletl při psaní, měl na mysli +3, a stále jste přesvědčen, že NaClO2 neexistuje, vysvětlete mi prosím, proč některé firmy nabízejí jeho prodej, viz např.
  http://www2.dupont.com/Chlorine_Dioxide/en_US/products/chemicals/adox_headline.html
  a proč existují vědecké články o této sloučenině, např.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjce.5450820323/abstract

  Obecněji, nemohu ručit za to, že všechno, co napíšu, je správně. Jestliže objevíte, že jsem se dopustil chyby, budu rád, když mě opravíte. Pokud ale budete nadále sdělovat svoje námitky stylem nabubřelého blba, není příliš pravděpodobné, že jim budu věnovat pozornost.

  OdpovědětVymazat
 13. ospravedlňujem sa, chloritan naozaj zodpovedá Cl+3,teda nie chloran Cl+6. Za túto svoju nedôslednosť beriem aj označenie blb, ktorým ma ráčil poctiť Hynek Bíla. Nedôslednosť je o to väčšia, že oxidy sú predmetom stredoškolskej látky

  S úctou

  Viliam Brngál

  OdpovědětVymazat
 14. Neberte to ve zlém, každý se může splést. Pouze mě trochu popudil konfrontační styl vašeho prvního příspěvku, proto byla reakce prudší, možná až příliš.

  OdpovědětVymazat
 15. Ďalšie doplnenie

  Je len pochopiteľné, že NaClO2 nie je oxid, ale soľ kyseliny chloritej


  VB

  OdpovědětVymazat
 16. Vynikajúci článok.

  OdpovědětVymazat
 17. To Hynek

  Kellera si treba fakt prečítať. Nie len zopár článkov...

  OdpovědětVymazat
 18. Samozrejme, že sa dá spoznať! Jeden exemplárny exot vedie dokonca parlament. A to už nehovorím o vláde...!

  OdpovědětVymazat
 19. Dobre píšeš chlapče, Artura Bolsteina poynám osobne....je priam definíciou šarlatána.

  OdpovědětVymazat
 20. Jan Keller - Tři sociální světy:
  http://www.uloz.to/11825356/tri-socialni-svety-keller-2010-pdf

  OdpovědětVymazat
 21. Když už se tu tak opíráte do MMS, ptám se Vás: kolik jste si toho o tom přečetl? Přečetl jste si také nejnovější knihu o MMS?
  Mluvil jste někdy s někým, kdo s tím má vlastní zkušenosti, kdo ho vyzkoušel? Myslím, že ne, protože potom byste něco takového nemohl vypustit.A potom se i Vy sám chováte iracionálně, jak píšete ("věříte nečemu, o čemž nemáte srovnatelné znalosti").
  Zvlášť mi to od Vás mrzí, když pročítám Váš blog, kde na mě působíte jako velice vzdělaný člověk.
  Já mluvím z vlastní zkušenosti - mám z lékařského pohledu poměrně komplikované a "nevyléčitelné" onemocnění a MMS mi v životě pomáhá ho lépe zvládat. Vzdělání není v životě vše, důležitá je i pokora. A tu mě moje nemoc učí každý den.
  Naopak je princip funkce MMS naprosto racionální a vědecky dokazatelný. Vaše informace, že "chloritan je toxické oxidační činidlo" je vytržená ze souvislosti, stejně jako mnoho dalších které buď účelově nebo z neznalosti věci produkují všichni odpůrci MMS. V dávce MMS je chloritanu VELMI nízká koncentrace (kolem 0.00004%), navíc účinná látka je Chlordioxid (ClO2), vzniklá odstraněním "Na".
  Mnoho farmaceutických léků jsou pro lidský organismus daleko horší jedy, ale o tom se nemluví. Možná, kdybyste stál v životě před situací, kdy vám západní medicína nedokáže pomoci a s jejími metodami to s vámi jde od desíti k pěti - možná by se Vám také otevřely oči a začal byste hledat cestu jinde. A nejspíš byste na ní narazil i na MMS.
  A tvrzení, že na něm pan Humble vydělává je nesmysl. Pokud člověk chce, opatří si potřebné součásti MMS velmi levně - používám ho už 3 roky a pan Humble ze mě neměl ani korunu. Informace jak jej připravit i zkušenosti uživatelů jsou k dispozici každému, stačí jen zapátrat.
  Je fakt, že pan Humble mnohdy vystupuje dost naivně a nepřesvědčivě a může to působit nedůvěryhodně. Ono v systému, kde výzkum a vývoj nových léčiv stojí miliardy a ty miliardy mají jen farmaceutické korporace, jejižch miliardové zisky by byly používáním MMS ohroženy, je pak těžké získat na vývoj MMS pod vědeckým dohledem prostředky. Ve své knize pan Humble popisuje, jak už se o to mnohokrát snažil.
  A případů, jako je MMS je mnohem více...

  Kdybyste tohle a ještě mnohem víc uvážil, nemohl byste napsat to, co jste napsal. Vyburcovalo mě to k této reakci, protože díky své nemoci do tohoto zločinného systému kšeftů s lidským zdravím o něco víc vidím a lidé, jako Vy (působící důvěryhodně - o to více nebezpečnější) pak podobnými prohlášeními jej podporují a ve výsledku škodí těm, kterým by MMS - stejně jako mě - mohlo velmi pomoci.

  To co jsem napsal, není v zájmu nikoho ani ničeho, pouze cítím nutnost to napsat z vděčnosti za to, že mi MMS pomohlo...

  Sandokan

  OdpovědětVymazat
 22. Pokud se domníváte, že Vám MMS pomohlo, máte možnost to sem napsat, samozřejmě. Má to váhu jako každá jiná podobná anekdota. Nepochybuji, že existuje spousta lidí, kteří věří, že jim MMS pomohlo. Stejně tak existuje spousta lidí, kteří se domnívají, že jim pomohla černá magie. (To není přirovnání MMS k černé magii, pouze ilustrace slabosti anekdotické evidence.)

  Chcete-li postavit přesvědčivý argument ve prospěch MMS, místo nicneříkajících obecností ("Vzdělání není v životě vše, důležitá je i pokora." "Naopak je princip funkce MMS naprosto racionální a vědecky dokazatelný.") a skrytých útoků ad hominem ("i Vy sám chováte iracionálně", "možná by se Vám také otevřely oči a začal byste hledat cestu jinde", "do tohoto zločinného systému kšeftů s lidským zdravím o něco víc vidím a lidé, jako Vy pak podobnými prohlášeními jej podporují") byste se spíš měl věnovat faktům.

  Jak tedy MMS funguje? Specielně, jak dokáže MMS rozlišit, co je patogen a co naopak část lidského organismu? Jak může léčit malárii i rakovinu? Pokud se domníváte, že mám nepřesné informace, máte možnost poskytnout přesnější.

  A mimochodem, z toho, že Vy mu sám nic neplatíte, neplyne, že Jim Humble na MMS nevydělává.

  OdpovědětVymazat
 23. Nestačím se divit, kam mě až pátrání na téma MMS zavedlo.. zajímavý blog:)

  Jak se ptal H.B. na mechanismus účinku, pátral jsem na kopiích webů a forech, ale žádný z přívrženců a nadšených šiřitelů tuto informaci nepovažoval za důležitou.. . Proto setrvávám u výchozího předpokladu - nejen že neumí rozlišit, ale způsob vstřebávání popisovaný Humblem je fantazií prameníci z neznalosti lidské biologie, dál než do žaludku se "zázračný" chlordioxid nedostává. Nicméně stále považuji za pozoruhodné, kolik tento všelék produkuje spokojených uživatelů - snad placebo a alespoň průměrný marketing?

  Remcal


  Remcal

  OdpovědětVymazat
 24. Z článku: "Jako jeden příklad za všechny může sloužit jeden z klenotů světového šarlatánství: Miracle Mineral Supplement (MMS). Ptáte se, co je MMS? Údajně to je všelék, který léčí rakovinu, AIDS, malárii, žloutenku, pásový opar, cokoli si vzpomenete. Zabíjí všechny patogeny, zatímco lidskému tělu neškodí.

  Ve skutečnosti je MMS roztok chloritanu sodného, toxického oxidačního činidla, které se průmyslově užívá k bělení papíru či desinfekci vody. Jeho propagátor, jistý Jim Humble [5], se tím překvapivě nijak netají, a z prodeje této chemikálie si udělal výnosnou živnost. Úspěch MMS je tak velký, že proti němu byla vydána varování v mnoha státech, včetně našeho (diskuse pod odkazovaným článkem dává vzniknout silným pochybnostem o účinnosti podobných varování, a vůbec nedobře vypovídá o soudnosti české veřejnosti)."

  Coca Cola sa tiež netají, že z čista hajzlov (kyselina fosforečná) si spravila vyhodný business a dokonca dietna cola je s prídavkom neurotoxického ASPARTAMU. Farmaceuticky priemysel si spravil vyhodný business z drog, ktoré si dovoluje nazývať liekmi, avsak v skutočnosti nič neliečia, len potlačuju symptómy chorob. Gumársky priemysel si spravil vyhodný business s predaju kaucuku, predajom pneumatík, pekárne si spravili výhodný business predajom chleba z obilnín...atd.

  Ked je uspech niečoho takeho ako MMS, lebo stát nad tým nemá kontrolu, tak je potrebne vydávať rozne vyhlásenia :))
  nakolko farmaceutický priemysel prichadza o ZISKY.
  MMS je tisicnasobne krát lacnejsia liečba ako napr. nic nelieciaca chemoterapia ale skoro 100% ucinna na rozdiel od 2-3% uspesnosti chemo.
  A viem o čom píšem, nakolko som MMS vyliečil Z rakoviny cloveka, ktorého poslali lekari s ČERVENýMI DIPLOMAMI domov zomrieť, lebo uz nevedeli ako dalej! Sam u seba aplikujem MMS ak mam nejaky zdravotný problem a vzdy so 100% uspechom, lieky neuživam ziadne.
  Doporučoval by som dotycnemu HYNEK BILA aby si nastudoval problematiku o MMS a hlavne vyskusal si to na sebe samom. Lebo pisanie bludov o MMS z teba spravi len IDIOTA :)

  OdpovědětVymazat
 25. Inak čo sa týka toho šarlatánstva, ked je to tak už rozoberaná v článku, na to sa presne hodi moderný farmaceutický priemysel aj s celym vakcinačnym programom, liecbou rakoviny chemoterapiou a drogami, ktoré nazyvaju liekmi.
  S dovolenim by som dal sem tento dokument http://dokumentarni.tv/zdravi/lecba-rakoviny-zevnitr-healing-cancer-from-inside-out
  je tam vysvetlene slovo šarlatán a kto to naozaj je...

  OdpovědětVymazat
 26. Výborný článek,ale také mi tam vadí kritika MMS. Jak tu někteří správně poukázali, farmaceutický průmysl náš krmí horšíma věcma (omlouvám se, nebudu zde dohledávat žádné konkrétní příspěvky). Nemám s ním osobní zkušenosti, pouze známé, kteří tvrdí, že jim pomáhá. Jako jiný, podobný příklad mě napada Masuro Emoto s jeho výzkumy o vlivu emocí (či lidského vědomí) na molekulární strukturu vody, které mají jakýsi rádoby ráz vědeckosti, ale ve skutečnosti je to blíž šarlatánství. http://en.wikipedia.org/wiki/Masaru_Emoto

  Co se týče léčby rakoviny a jiných, moderní medicínou obtížně léčitelných nemocí, zde je podle mě nejdůležitější placebo efekt. Zrovna na rakovinu existuje mnoho "pochybných" metod léčby. Např. intravenózní podávání velkých dávek vitamínu C, různými potravinovými doplňky a všelijakými "speciálními" technikami. Podle tvrzení mnoha lidí, je právě použití těchto metod vyléčilo.

  Daniel Vejvoda

  OdpovědětVymazat

 27. Rychlý a trvalý lék na herpes: Přírodní léky na opary, které prokazatelně zničí herpes virus! - cotact Priestess Karachi {princetesskarachi@gmail.com}

  OdpovědětVymazat