pátek 3. září 2010

Ленинград II.

Druhá část petrohradské reportáže je pokračováním té první, bez výraných změn ve formě či obsahu.


Na mapě jsou vyznačena místa, z kterých byly pořízeny níže vystavené fotografie. Písmena L a P na mapových značkách odkazují na levý a pravý snímek u odpovídajícího čísla.

1.Petropavlovská pevnost okupuje celou plochu Zaječího ostrova na severním břehu Něvy. Na snímky je exteriér i interiér Petropavlovského chrámu (či chrámu sv. Petra a Pavla), z dálky nejviditelnější dominanty pevnosti. Pevnost byla tím prvním, co bylo po roce 1703 postaveno v nově plánovaném hlavním městě impéria (Petr I. sem přemístil své sídlo z Moskvy v roce 1712).

2. Dva pohledy z vnitřku pevnosti. Nalevo kontroverzní Šemjakinova socha Petra I. z roku 1991. Socha věrně kopíruje carovu posmrtně vytvořenou voskovou figurinu, až na to, že sochař záměrně zvětšil rozměry těla (ne tak už hlavy) o polovinu. V důsledku toho car vypadá, jako kdyby trpěl mikrocefalií.

Na pravém snímku je muzeum vytvořené z původního vězení, ve kterém byli vězněni političtí vězni prakticky po celou dobu existence pevnosti během carského režimu. V posledních letech před revolucí prošlo pevnostním žalářem mnoho významných bolševiků, z nejznámějších Gorkij a Trockij. Kromě zobrazené sekce s voskovými figurinami sestává většina expozice z prázdných cel s informacemi o význačných vězních a popisem komunikace mezi vězni pomocí ťukání na zdi a podlahy (čemuž se vedení věznice snažilo zabránit několikavrstevnými omítkami tlumícími zvuk).

3. Isaakijevskij sobor byl hlavní katedrálou města. Navzdory relativnímu mládí Petrohradu je tento chrám již v pořadí čtvrtým stojícím na stejném místě. Dnešní chrám byl postaven během let 1818-1858 podle návrhu Francouze Augusta Montferranda. V dobách komunismu fungovala budova jako muzeum, kde bylo umístěno obří Foucaultovo kyvadlo.

4. Dva jezdecké pomníky: vlevo Mikuláš I. na Isaakievském náměstí, vpravo pak pomník Petra I. v Alexandrovském sadu. Petrův pomník, známý jako měděný jezdec (медный всадник - ve skutečnosti je socha z bronzu) je dnes jedním ze symbolů Petrohradu. Socha byla odkryta v roce 1782 na velmi charakteristickém podstavci, tvořeném obřím šutrem o váze 1600 tun. Tento "hromový kámen" byl za pomoci primitivní mechanizace přemístěn odněkud z blízkosti vesnice Lachta, to jest na vzdálenost devět kilometrů vzdušnou čarou.

5. Dvě z pamětihodností na Něvském prospektu. Nalevo je Kazaňská katedrála, po Isaakijevské katedrále další z monumentálních klasicistních chrámů. Byla postavena v letech 1801-1811 podle návrhu architekta Voronichina. Inspirace vatikánskou bazilikou sv. Petra je patrná. Gostinyj dvor na pravém snímku je nejstarším obchodním domem ve městě a jedním z nejstarších na světě, z poloviny 18. století.

<< předchozí díl | další díl (v přípravě) >>

Žádné komentáře:

Okomentovat