úterý 24. listopadu 2009

Etymologický zpravodaj - D

Prvním slovem pro dnešní den je ďábel. Pochází z řec. διαβολος / diabolos = pomlouvač, od slovesa balló = házím, střílím (viz balistika). Předpona dia- odpovídá české předponě roz- (významem, ne původem), tj. diagram = rozpis, diagnóza = rozhodnutí, dialýza = rozklad, diametr = rozměr, dialog = rozhovor (častý omyl je považovat slovo dialog za ekvivalent monologu s náhradou číslovky mono za di, odtud jsou konstruovány obskurní výrazy typu trialog apod.). Diabolos je překladem hebr. satan (שטן). Slova ďábel a satan jsou v některých versích Bible užívána zároveň (Bible by se správně měla psát s y, neb název je od fénického města Byblos). Oproti tomu slovo čert nemá jasný původ. Ještě je vhodno zmínit se o slovu démon, z řec. δαιμων / daimón = zlý duch, prý souvisí se slovem dělit.

Abychom nezůstali pouze u teologické terminologie, zmíním ještě slovo dělo. Toto slovo bylo původně variantou slova dílo. Vývoj významu byl dílo → stroj → obléhací stroj → kanón. V tomto významu existuje jen v západoslovanských jazycích (slov. delo, pol. działo).

Nakonec, jako bonus, slovo darebák: základním tvarem je tu přídavné jméno darebný, původně daremný, v původním významu bezcenný. Slovo je odvozeno od slova dar, na základě logiky, že věci obdržené darem obvykle nemívají velkou cenu. (Když už jsem u toho, nedá mi to upozornit na fakt, že české slovo bezcenný může být pro ostatní Slovany dost matoucí. Polské bezcenny i ruské бесценный znamenají pravý opak, tj. neocenitelný, drahocenný.)

Žádné komentáře:

Okomentovat