středa 9. září 2009

Etymologický zpravodaj - A

Před nějakou dobou jsem si pořídil etymologický slovník, jelikož mě často napadaly otázky o původu některých slov, a bez podobnéhoslovníku se špatně hledá odpověď. Nejsem si tím úplně jist, ale mám pocit, že na rozdíl od angličtiny či francouzštiny čeština svůj volně dostupný internetový etymologický slovník nemá. Po nějaké době jsem svým kolegům rozesílal mejlem stručné informace o některých (z mého pohledu) zajímavých původech slov. Tyto Etymologické zpravodaje (EZ), v upravené a rozšířené podobě, zveřejním postupně i zde. Původy některých slov jsou opravdu překvapivé.
 
Každý díl bude věnován jednomu písmenu. Začneme, jak se sluší, písmenem A.
 
Původní mejlový EZ obsahoval informaci o společném původu slov alarm a almara, která obě souvisí se zbraněmi. Alarm bylo původně italské zvolání all'arme, tedy do zbraně, a almara byla původně armaria, skříň na zbraně. A když už jsme u zbraní, můžeme se zastavit u slova arzenál, které je z arabštiny. Původní دار الصناعة (dár as-siná'ah) znamenalo továrna: dár je dům a siná'ah řemeslo, as je určitý člen. Když už jsme u té arabštiny, další slovo z ní pocházející, které nakonec ani tematicky neleží daleko, je admirál. Pochází z arabského امير (amír), které znamená vůdce či velitel, a následného členu ال (al), který se vyskytoval ve spojeních amír al-rahl (velitel přepravy), amír al-bahr (velitel vod) atp. Původní podoba slova byla amiral, za dnešní podobu vděčíme zvyku Angličanů v době renesance upravovat pravopis slov podle domnělého latinského původu. Arabský původ byl v té době již zapomenut, a tvůrci pravopisu měli za to, že slovo pochází z lat. admirari (obdivovat). Podobným způsobem se dostalo s do angl. slova island. Ovšem u admirála to došlo tak daleko, že doplněné d se začalo i vyslovovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat