úterý 24. srpna 2010

Panoptikum biasu

Rozlišovat mezi pravdou a klamem bývá někdy snadné a jindy obtížné. Toto triviální tvrzení jakoby ani nestálo za napsání. Každý víme, že je těžké udělat si správný názor na teorii Velkého třesku, zatímco je snadné poznat kočku od velryby. Existuje ale mnoho situací, kdy rozpoznat pravdu je těžší, než si většina lidí myslí. Jsou to situace velmi běžné, setkáváme se s nimi každý den, zakládáme na nich své názory, o jejichž podloženosti jsme pevně přesvědčeni, a přesto podléháme klamům, setrváváme v nevědomosti a utvrzujeme se v bludech, aniž bychom měli sebemenší podezření, že je něco špatně.

Když jsem začal psát tyto stránky, měl jsem v plánu psát hodně o racionalitě, logice a s nimi svázaných chybách. Před nějakou dobou mě zaujala třída jevů, které se anglicky nazývají cognitive bias, což jsem do češtiny viděl překládáno jako kognitivní zkreslení nebo kognitivní chyba. Bias [1] je kategorie, která zahrnuje myšlenkové procesy vlastní prakticky všem lidem, které spolehlivě vedou k přijetí chybných představ a brání nalezení pravdy. Existuje překvapivě mnoho druhů biasu, a co je důležitější, lze se jim do určité míry bránit; k tomu je ale potřeba o nich vědět.

Můj první systematický kontakt s biasem byl svázán s blogem nesoucím příznačný název Overcoming Bias [2]. Dnešní obsah tohoto periodika je sice stále zajímavý, ale zároveň poněkud vzdálený původnímu určení; většina původních materiálů byla převedena na stránky LessWrong, které též stojí za pozornost, i když i tam je bias pouze jedním z mnoha témat. Přehled biasů lze najít i na Wikipedii.

Hlavním důvodem dnešního příspěvku je ale blog You are not so smart, na který jsem narazil nedávno, a na který chci upozornit. Jedná se v mnoha smyslech o ideální materiál pro první seznámení s nedokonalostmi našeho vlastního myšlení. Krom nezbytností typu slušné stylistické úrovně a grafické úpravy obsahuje dobře strukturované informace. Každý příspěvek jmenuje jednu věc, které lidé široce věří, a následně ji vyvrací. Při rozboru způsobů, jakými lidé systematicky klamou sami sebe, uvádí autor příklady a podpůrná data, a nezbytností jsou odkazy na další materiál věnující se stejné věci. Všechna tvrzení jsou založena na empirických studiích, nejedná se tedy o spekulace založené na pocitu "takhle to přece musí být", kterým se ostatně člověk musí širokým okruhem vyhýbat, chce-li se skutečně zbavovat nepodložených předsudků.

Věřím tomu, že větší informovanost veřejnosti ve věci biasů by vedla k odstranění mnoha negativních společenských jevů. Například celý způsob, jakým je veden politický zápas především v předvolebních obdobích, využívá řady biasů, které zbytečně odtahují pozornost od věcných problémů, a v důsledku zhoršuje šance problémy řešit. Mnoho marketingových strategií využívá biasu a vede k iracionálním rozhodnutím. Velkému množství osobních sporů by bylo možno předejít zlepšenou duševní hygienou. Považuji proto bias za podstatné téma, téma o kterém je třeba mluvit, a v budoucnu budu čas od času zde o konkrétních biasech psát, jsa inspirován výše udanými odkazy.

Poznámky:
1. Budu asi užívat jak českých oficiálních označení, tak i slova bias, které je krátké a výstižné. (Navzdory tomu, že jsem spíše jazykový purista a přejímání slov se snažím spíš vyhýbat. Jako kompenzaci této výjimky mám zvyk v češtině bias vyslovovat tak, jak je psáno.) Původ slova viz zde. Někdy se v anglických textech slovo bias užívá i pro označení myšlenkových stavů, které vznikly působením biasu; tyto stavy obvykle označuji jako blud, předsudek, iluze atp.
2. Už dříve jsem se zajímal o logické klamy, které jsou s biasem úzce svázány. Zatímco ovšem povědomí o logických klamech je vcelku rozšířeno, kognitivní chyby jsou popularizovány prachbídně.

Žádné komentáře:

Okomentovat