úterý 22. února 2011

Lluniau o dde Cymru, y rhan gyntaf


Při procházení starých adresářů mě překvapilo, že tři roky stará složka s fotografiemi pořízenými během zhruba týdne stráveného v Cardiffu je velikostí srovnatelná se složkou s fotografiemi vzniklými za zhruba rok pobytu v Rusku. Buď mě od té doby fotografování omrzelo, nebo jsou britské ostrovy fotogeničtější. Pravděpodobně oboje.

Umístěním myši nad fotografii se objeví popisek.


Cardiff (velšsky Caerdydd) je zhruba třísettisícové město a centrum širší, původně hornické a průmyslové, aglomerace s přibližně jedním milionem obyvatel, což jsou parametry srovnatelné například s Ostravou. Od jeho vzniku v roce 1998 je sídlem velšského parlamentu a vlády. Město působí typicky britským dojmem. Předměstí jsou tvořena ulicemi řadových domků s miniaturními předzahrádkami a centrum je plné viktoriálnské architektury, s občasnou bombardováním vzniklou prolukou vyplněnou brutalistním betonovým monstrem.


Oblasti Cardiffského zálivu (Cardiff Bay / Bae Caerdydd) byla nejvýrazněji poškozenou částí města bombardováním za války. Průmyslovému charakteru čtvrti zasadil ránu z milosti úpadek těžby uhlí v jižním Walesu v sedmdesátých a osmdesátých letech. Jižní část města tak byla po roce 1990 přestavěna a dnes je centrem moderní architektury.
Cardiffem protéká řeka Taff (River Taff / Avon Taf). Řeka byla v 19. století odkloněna a část dnešního centra, včetně nádraží a stadionu Millennium, stojí na místě původního toku. V okolí řeky se rozkládá řada parků. V počátcích průmyslové revoluce bylo zboží přepravováno po řece a paralelně vybudovaných kanálech. Kanály přestaly být využívány s příchodem železnice, některé jejich úseky jsou ale patrné dodnes.


Jižní Wales byl jedním z míst, kde se železniční doprava zrodila, a i po zrušení mnohých tratí v rámci Beechingovy reformy má Cardiff hustou síť příměstských železnic. Tratě se sbíhají na Ústředním nádraží (Cardiff Central / Caerdydd Canolog), které svou velikostí, tvarem a stísněným umístěním v centru města připomíná hlavní nádraží v Brně. Frekvence dopravy je ale v Cardiffu ještě o polovinu vyšší (srov. tabulku odjezdů pro Brno a Cardiff. Nutno přiznat, že v Cardiffu to mají výrazně snažší díky výhradnímu použití ucelených jednotek, především motoráků řad 142 (Pacer) a 150 (Sprinter). Cardiffský uzel není elektrifikován.


| druhá část >>


Poznámky k výslovnosti velšských jmen; souhlásky:
c čteme jako české k (vždy!).
ch čteme jako české ch.
dd čteme jako anglické znělé th, foneticky [ð].
f čteme jako české v.
ff čteme jako české f.
ll je neznělá třená varianta l, foneticky [ɬ]; asi nejobtížnější velšská hláska.
ng je zadopatrové [ŋ], tj. nevyslovujeme g.
ph čteme jako české f.
rh je neznělá varianta r.
si před samohláskami čteme jako české š.
th čteme jako anglické neznělé th, foneticky [θ].

Samohlásky:
u čteme jako české i.
y v poslední slabice slova čteme jako české i, jinak [ə].
w je samohláska, čteme jako české u.
Samohlásky mohou být dlouhé nebo krátké, přičemž existují pravidla určující délku. V místech, kde tato pravidla nefungují, se užívá vokáň â, ê, î, ô, û, ŵ, ŷ pro označení délky, a řidčeji zpětná čárka à, è, ì, ò, ù, ỳ, ẁ naopak pro označení krátkosti samohlásky.
Přízvuk je pohyblivý, a někdy (zřídka) je vyznačen čárkou á, é, í, ó, ú, ẃ, ý.

5 komentářů:

 1. Lluniau diddorol. Gyda llaw, byddwn yn disgwyl moch gwyrdd yn Iwerddon, yn hytrach nag yng Nghymru...

  OdpovědětSmazat
 2. Iwerddon, Cymru, beth yw'r gwahaniaeth wrth ystyried moch?

  OdpovědětSmazat
 3. Pig yn iawn, ond pam mae'n wyrdd? Gwyrdd yw'r lliw cenedlaethol o Iwerddon. Ond efallai y mochyn gwyrdd yn rhyw fath o sarhad yn erbyn Mwslemiaid, gan fod gwyrdd yw lliw Islam hefyd.

  OdpovědětSmazat
 4. Automatizaci sice patří budoucnost, ale v současnosti je ještě občas vhodné kontrolovat výstup člověkem. Nějak ti to zapomnělo zkonvertovat hned první slovo.

  Mimochodem, docela bych rád znal algoritmus Googlova překladače.

  OdpovědětSmazat
 5. Toho prvního slova jsem si samozřejmě všiml, ale nějak jsem asi myslel, že zrovna prase by mohlo být anglicky a velšsky stejně, nebo co, prostě jsem to neřešil.

  OdpovědětSmazat