neděle 9. ledna 2011

Konspirace a WikiLeaks


Při letu z Moskvy do Prahy koncem prosince se mi v rámci zdarma rozdávaného palubního tisku dostala do rukou česká verze Komsomolské pravdy (ano, to skutečně existuje, byť dnešní Komsomolskaja pravda nemá nic společného nejen s pravdou, ale na rozdíl od své předchůdkyně ani s Komsomolem - je to zcela obyčejný politicky nevyprofilovaný bulvár). Kromě nezajímavých drbů o obskurních ruských celebritách a Putinovi hrajícím na piano byl v listě jeden poměrně zajímavý článek. Tématem byl Julian Assange, a článek obsahoval rozhovor s jistým Nikolajem Starikovem, který v něm tvrdil, že celá aféra okolo WikiLeaks je založena na konspiraci amerických tajných služeb. Kromě toho, že rozhovor vcelku věrně ilustroval ruský styl konspiračního uvažování [1], vnukl mi nápad spojit dnes tak populární aféru WikiLeaks s obecným tématem konspiračních teorií [2].

Totiž, ačkoli jakákoli zmínka o konspiraci ve mně vyvolává instinktivní nedůvěru, aféra WikiLeaks je ze všech případů, kde jsem se s konspiračními hypotézami setkal, pro tento typ vysvětlení nejpříhodnější. Na rozdíl od teorií o Vatikánem ovládané evropské integraci, výbušninou shozeném Světovém obchodním centru nebo (nedej bože) židovském úsilí o světovládu by řízené uvolnění určitých tajných informací (případně desinformací) nevyžadovalo mlčenlivost tisíců zainteresovaných osob. Ačkoli postulovaná konspirace je obvykle symptomem bludného myšlení a preference pro konspirační vysvětlení téměř zosobňuje iracionalitu, automaticky odmítat jakoukoli teorii spadající do škatulky "konspirace", jen proto, že spadá do škatulky "konspirace", není ideální. Rozumných názorů nedosáhnu systematickou negací toho, v co věří blázni - i blázni mohou mít občas náhodou pravdu.

Cílem dnešního článku je shrnout, na jaké rysy konspirační teorie se podívat, pokud jí chci dopřát férové posouzení, ale zároveň nemám čas na detailní prověřování všech relevantních zdrojů. Konspirační hypotéza o WikiLeaks bude sloužit jako ilustrativní příklad. Pro konkrétnost formuluji tuto hypotézu následovně: "Únik důvěrných informací (bez ohledu na jejich pravdivost) na WikiLeaks byl záměrně iniciován lidmi z amerických tajných služeb, s cílem, který se liší od veřejně deklarované motivace provozovatelů WikiLeaks."

Postup pro posouzení pravděpodobnosti konspiračních teorií by pochopitelně měl fungovat na příkladech, jejichž status je nesporný. Proto zahrnuji srovnání s reálnou úspěšnou konspirací (operace Mincemeat) a jednak se zjevně bludnou konspirační teorií (falšování měsíčního přistání) [3,4]. V následujícím ignoruji posuzování spolehlivosti zdrojů: jestliže jsou hlavním zdrojem určité konspirační teorie videa nahraná na serveru YouTube, o něčem to samozřejmě svědčí, stejně tak jako o něčem svědčí to, že Starikov je nacionalista udělující "Goebbelsovy ceny" těm, kteří dle jeho názoru očerňují pověst Ruska. Spolehlivost zdrojů ale musíme posuzovat vždy, není to otázka jakkoli specifická pro konspirace.

U každého kritéria hodnotím teorie známkou od 1 (bezproblémová) do 5 (velmi nepravděpodobná).

Velikost spiknutí
Tady je asi nejsnažší začít. Není třeba zdůrazňovat, že s velikostí spiklenecké skupiny roste i šance na prozrazení. Židovské spiknutí usilující o světovládu je nesmysl už jenom proto, že k tomu, aby několik milionů židů drželo jazyk za zuby po řadu generací by bylo nutné, aby šance na selhání každého jednotlivého spiklence byla v řádu statisícin procenta. To je mimo lidské možnosti. ("Všichni také jazyk za zuby nedrží", mohl by namítat konspirační teoretik, "informace na veřejnost unikla, akorát jí nikdo nevěří". Slabost tohoto protiargumentu spočívá v tom, že konspirační teorie málokdy pocházejí přímo od zdroje. Žid mluvící z vlastní zkušenosti o židovském spiknutí je neexistující jev, zato skinhead mluvící o tomtéž je norma.)

Další obtíží přicházející s velikostí spiknutí je organizace. Velké organizace potřebují administrativu, kvalifikované úředníky řídící jejich chod, dokumentaci, pečlivé plánování, procedury pro řešení nečekaných komplikací, materiální zázemí. Podobnou věc utajit je problém. Samozřejmě, existují tajné služby, které jsou relativně velkými organizacemi, ale tajné služby mají možnost vydržovat si neutajené budovy s technickým personálem, a na jejich poslání, alespoň obecně, také není nic tajného. Jednotlivé tajné akce pak zahrnují jen omezené podskupiny agentů.

Důležitý je i čas. Čím déle spiknutí trvá, tím větší je šance, že informace prosáknou ven. Obecně tedy platí, že čím je navrhovaná konspirace větší, tím spíš existuje pouze ve fantazii konspiračního teoretika. Jak dopadají z tohoto hlediska naše modelové příklady?

Mincemeat: Průměrně (3). Do akce bylo zahrnuta řada důstojníků, kteří museli být informováni o akci, a mnohdy se sami podíleli na přípravě falešných dokumentů. O akci věděl důstojnický sbor na ponorce, která vyvrhla tělo majora Martina u španělských břehů (před zbytkem posádky byl smysl akce utajen). Částečně byl do akce zasvěcen patolog, který obstaral tělo, a redakce Timesů, která vytiskla falešné úmrtní oznámení. K tomu je třeba započíst lidi z tajné služby. Přesto byl počet lidí seznámených se všemi detaily udržován tak nízký, jak jen to bylo možné.

Měsíční přistání: Mizerně (5). Jenom k zfalšování filmových záznamů by bylo potřeba sehnat odborníky na trikové záběry a samozřejmě samotné kosmonauty. Větší problém by ale představovali pracovníci firem, které dodávaly zařízení pro raketu a měsíční modul. Pokud by dodaná zařízení byla funkční, patrně by nebyl důvod let na měsíc falšovat; konspirační teorie tak implicitně předpokládá, že celá výroba měsíčního modulu a v něm užitých vědeckých přístrojů byla zahrnuta do konspirace. Signál z Měsíce byl v přímém přenosu přijímán mimo území USA (přenos přistání Apolla 11 v nejlepší kvalitě zaznamenaly radioteleskopy v Austrálii). I tito lidé by pravděpodobně byli nuceni být zahrnutí v konspiraci.

WikiLeaks: Dobře (1). Obsah WikiLeaks kontroluje relativně málo lidí. Navíc k platnosti Starikovovy hypotézy není vůbec nutné, aby Assange a spol. byli v konspiraci přímo zapojeni. Pokud někdo chtěl zveřejnit určité informace a vytvořit zdání, že se jedná o neplánovaný únik, stačilo mu najít server s pověstí nezávislého média a informace jeho správcům doručit tak, aby uvěřili, že jsou autentické.

Kvalita spiklenců
Pro úspěch konspirace není otázkou jen počet spiklenců, ale také jejich jakost. Pro účast na spiknutí musí mít člověk schopnost mlčet, která není každému dána. Pokud se spiknutí účastní profesionální agenti nebo vojáci v aktivní službě, je to jiné, než když jsou členové spiknutí vybíráni takříkajíc náhodně z lidu. Předpokládám, že s kvalifikací a společenským postavením je obvykle spojena určitá disciplína a tudíž schopnost mlčet; není tomu tak bezvýhradně, ale statisticky zřejmě ano. Jak jsou na tom posuzované teorie v této věci?

Mincemeat: Dobře (1). Spiklenci byli především pracovníci tajných služeb a armádní důstojníci, tedy lidé trénovaní k zachovávání tajemství.

Měsíční přistání: Průměrně (3). Většina spiklenců by byli vědci, inženýři a řídící pracovníci dodavatelských firem. Jednalo se o lidi, kteří mohli mít zkušenosti s prací na utajovaných zakázkách pro armádu, ovšem jednalo by se o civilisty.

WikiLeaks: Těžko říct (3). Pokud by ve spiknutí měli být účastni i lidé z WikiLeaks, pak je situace pro úspěch konspirace velmi nepříznivá. Zatáhnout do diplomatického spiknutí bývalé hackery a aktivisty, kteří si zakládají na tom, že zveřejní vše, co se jim dostane pod ruku, je zjevné šílenství. Kdyby ale WikiLeaks byli sami obětí spiknutí spíše než jeho součástí, vycházelo by toto kritérium pro věrohodnost konspirační teorie mnohem příznivěji.

Vymezení spiklenců
Pro absurdní konspirační teorie je typické, že předpokládaná množina konspirátorů se překrývá s velmi vágně vymezenou slabě organizovanou společenskou skupinou. Židovské spiknutí je jednou z ilustrací, jinou je konspirační teorie o tom, že Obama je muslim, dokládané tím, že muslimové se ho nepokoušejí zabít, protože to, na rozdíl od nemuslimů, vědí (viz třeba diskusní příspěvky pod tímto článkem). Dovolím si říct, že skupiny vymezené názorově, profesně, nebo jinými podobnými způsoby (katolíci, levičáci, inženýři, filatelisté, černoši...) v zásadě nemohou disponovat informací konspirační povahy jež by zároveň zůstala utajena zbytku populace. Jednak proto, že tyto skupiny postrádají organizaci nutnou ke kontrolovanému šíření konspirační informace, a hlavně pak proto, že nemají jasné hranice. Ne u každého člověka lze jednoznačně a bezesporně říct, zda je nebo není katolík či černoch.

Úspěšná konspirace by měla mít přesně naplánováno, kdo všechno o ní bude vědět. Jak jsou na tom naše příklady?

Mincemeat: Dobře (1). Jednalo se o pečlivě plánovanou akci se striktně omezeným množstvím zasvěcených.

Měsíční přistání: Těžko říct (3). Podvod takového rozsahu by se stěží dal zorganizovat tak, aby všichni, kdo by mohli něco prozradit, byli zorganizováni v rámci konspirace (amatérští astronomové často pozorují kosmické lety a byli by schopni odhalit nepravidelnosti). Pokud teorie počítá s tím, že tito lidé jsou součástí spiknutí, vyznívá kritérium pro její pravdivost nepříznivě. Se zapojením značné fantazie si ale lze představit, že podvod byl dokonale proveden tak, že amatérští astronomové a další podobní byli prostě obelháni. Pak toto kritérium vyznívá příznivě.

WikiLeaks: Dobře (1). V jakémkoli případě by stačilo zasvětit úzkou a dobře vymezenou skupinu lidí.

Motivace spiklenců
Diskutovaná operace Mincemeat byla součástí větší operace s kódovým jménem Barclay, která sestávala z rozesílání falešných radiodepeší a předstíraných pohybů vojenských jednotek. Před invazí v Normandii probíhala podobná operace Fortitude, v rámci které byla poblíž Doveru zkonstruována falešná invazní armáda s užitím nafukovacích modelů tanků za účelem zmást letecký průzkum nepřítele a přesvědčit Němce, že invaze proběhne v oblasti Calais. Podobné akce vyžadují aspoň částečné zasvěcení velkého množství lidí. Jak tedy mohly úspěšně proběhnout?

Kromě toho, že informační výměna mezi válčícími stranami byla velmi omezená, zde hraje roli motivace. Voják bojující ve válce nemívá zájem na pomáhání nepříteli - právě naopak - a je tak relativně snadné jej přesvědčit, aby mlčel; tím spíš, pokud trest za zradu může být i smrt. Že kombinace strachu a cti může být výraznou motivací pro udržení tajemství, o tom svědčí i velmi malý počet mafiánů, kteří kdy prolomí zákon omerty. Konspirace potřebuje silně motivované spiklence ke svému úspěchu. Jak funguje motivace v diskutovaných příkladech?

Mincemeat: Dobře, zde není o čem diskutovat (1).

Měsíční přistání: Mizerně (5). Kdokoli z NASA, kdo by veřejnost přesvědčil o tom, že mise Apollo byly podvrh (nebo aspoň promluvil tak přesvědčivě, že by se záležitost měsíčního přistání stala "regulérně" kontroverzním tématem), by se okamžitě stal mezinárodní celebritou a získal by velké množství peněz jen z honorářů za mediální vystoupení. Těžko věřit, že by jej za to někdo vážně chtěl zabít nebo uvěznit, a není ani důvod předpokládat, že by takovému prozrazení stál v cestě smysl pro čest.

WikiLeaks: Těžko říct, znovu závisí na tom, zda by v konspiraci byli zahrnuti lidé z WikiLeaks (3).

Zřejmost a konkrétnost cíle
Mnoho konspiračních teorií je překvapivě nekonkrétních, když přijde řeč na cíl celého spiknutí. Zastánci teorie "chemtrails" se shodnou na tom, že v letadlech jsou namontovány rozprašovače nějaké toxické chemikálie. Zdaleka menší shoda panuje o otázce, co je účelem rozprašování jedů. Někteří konspiracionisté mluví o ovlivňování počasí (aniž by řekli, jakým směrem a proč chce někdo počasí ovlivňovat), jiní mluví o kontrole obyvatelstva, aniž by dodali, jak konkrétně kontrola funguje.

Položme si otázku: Za předpokladu, že je jisté, že nějaká skupina se angažuje v konspiraci, je zřejmé, čeho chtějí dosáhnout? Pokud jediná odpověď, na které se konspiracionisté shodnou, je "škodit", nebo něco podobně neurčitého, znamená to, že důvody věřit v existenci této konspirace asi nejsou tak silné, jak by se třeba mohlo zdát. Jaké jsou cíle diskutovaných příkladů?

Mincemeat: Zjevné (1). Vojenské desinformační akce se vedou pro zmatení nepřítele, což vede k prokazatelné výhodě v boji. I kdybychom o akci věděli pouze to, že Angličané vypustili v roce 1943 u břehů Španělska mrtvolu s falešnými dokumenty, je zjevné, že účelem je vybavit Němce zavádějícími informacemi o cílech Spojenců. Pokud bychom zároveň věděli i o chystané invazi, bylo by velmi pravděpodobné, že desinformace se bude týkat místa předpokládané invaze, což je pro obránce nejdůležitější informace.

Měsíční přistání: Relativně jasné (2). Informace o úspěšném přistání na Měsíci předvídatelně zvýšila prestiž USA, a falšování této informace by, podle příslušné konspirační teorie, vedlo k úspoře nákladů.

WikiLeaks: Nepříliš jasné (4). Starikov tvrdí, že uniklé diplomatické depeše povedou ke zhoršení vztahů mezi nepřáteli a konkurenty USA. Například zveřejnění čínské neochoty bojovat za Severní Koreu povede k ochlazení vztahů mezi těmito zeměmi. Protiíránské pikle Saúdů zase mohou zasít trhlinu (dá se trhlina sít?) do na pohled jednotného bloku islámu. Na druhé straně se ale nabízí řada jiných motivů pro zveřejnění informací, a to i za předpokladu, že bylo skutečně konspiračně plánované: snaha o diskreditaci některých diplomatů, spor uvnitř tajných služeb, poškození pověsti současné americké vlády, záminka pro posílení cenzury...

Důležitost cíle a předvídatelnost jeho dosažení
Prostředky věnované k vytvoření a udržení spiknutí by měly být úměrné předpokládanému zisku. Cíl konspirace tak musí být důležitý, a zároveň dosažitelný. Konspirace nemůže předpokládat, že obelhávaná strana bude reagovat přesně podle předpokladů, a plán spiknutí tak musí být schopen se přizpůsobit různým variantám vývoje. V našem případě se zkoumané teorie z tohoto úhlu pohledu jeví...

Mincemeat: Všelijak (3). O významnosti informace o místu invaze netřeba pochybovat. Na druhou stranu plán akce počítal s mnoha věcmi, které konspirátoři nemohli ovlivnit. Mrtvola musela být vyplavena na břeh, španělské orgány musely věc oznámit agentům Abwehru, pitva nesměla být příliš detailní, aby prokázala, že příčina smrti nebyla utonutí (ve skutečnosti se mrtvý otrávil jedem na krysy), Němci museli dokumentům uvěřit.

Měsíční přistání: Docela dobře (2). Není sice úplně jasné, jakou hodnotu má prestiž spojená s úspěšným přistáním na Měsíci, ale v hrubých rysech je efekt takového úspěchu dobře předvídatelný.

WikiLeaks: Špatně (4). Předvídat dlouhodobější politické důsledky jakékoli zprávy je velmi těžké, a daná kauza rozpoutala, nepříliš překvapivě, řadu procesů, které jsou se samotným únikem spojené pouze volně; mluvím například o diskusích o povaze svobody slova a ochraně žurnalistů, o sporech o stíhání cizích občanů, o rozmachu protiamerických nálad. Jediný zaručený výsledek aféry WikiLeaks je poškození jména americké diplomacie (k tomu samozřejmě dojde i bez prozrazení hypotetické konspirace v celé aféře), a to není pravděpodobný cíl pro Američany prováděnou konspiraci, a vůbec to není cíl, o kterém Starikov mluví.

Citlivost na prozrazení
Toto kritérium zahrnuje dvě věci. Tu první, tj. pravděpodobnost, že k prozrazení dojde, pokrývají předchozí body. Nezávislá druhá část je očekávaná velikost škody, jež spiklencům prozrazením vznikne. Rozumné konspirace počítají s možností prozrazení a neriskují, že v takovém případě dojde ke katastrofě. Zabezpečení vůči prozrazení je u vyšetřovaných případů...

Mincemeat: Dobré (1). I kdyby Němci lest prohlédli, nestalo by se nic jiného, než co by se stejně stalo, kdyby ke lsti vůbec nebylo přistoupeno: očekávali by vylodění na Sicílii. Operace Mincemeat tak vlastně nic neriskovala.

Měsíční přistání: Mizerné (5). Prozrazení "měsíčního podvodu" by zruinovalo důvěryhodnost NASA, americké vlády a velkého množství zainteresovaných organizací. Následky by byly těžko předvídatelné do detailů, ale prakticky jistě by výrazně převážily případný zisk z úspěšného falšování přistání na Měsíci.

WikiLeaks: Mizerné (5). Prozradilo-li by se s jistotou, že únik informací byl záměrným krokem americké vlády, výrazně by to poškodilo zahraniční styky USA a pověst americké diplomacie by se z takového odhalení vzpamatovávala mnoho let. Vědomí, že americká vláda se angažuje v desinformačních kampaních, kde pro maskování zveřejňuje důvěrné informace, by vedla ostatní státy k mnohem opatrnější komunikaci a Američanům znemožnila přístup k důležitým zprávám. Navíc by takový fakt poškodil pověst USA (která ani dnes není optimální) v očích veřejnosti jak doma, tak v zahraničí. Samozřejmě by byla nenávratně poškozena i pověst serveru WikiLeaks.

Předchozí angažmá spiklenců
Jsou podezřelí z konspirace tradičními konspirátory? Lidé ani organizace nemění své chování na povel, a jejich chování v minulosti je dobrým indikátorem toho, co od nich lze očekávat v budoucnosti. Podezřívat CIA z konspirace usilující o převrat v některé ze středoamerických banánových republik je tak o poznání rozumnější, než podezřívat FC Bohemians z konspirační snahy o převrat na radnici Prahy 10. V tomto posouzení jsou pozice teorií:

Mincemeat: Dobrá (1). Akci provedla vojenská tajná služba, která má podobné věci v popisu práce.

Měsíční přistání: Mizerná (5). Není známo, že by NASA kdy plánovala desinformační kampaně.

WikiLeaks: Těžko říct (3). Znovu závisí na tom, kdo konkrétně by akci organizoval.

Shrnutí
Průměrné známky vycházejí 1,5 pro operaci Mincemeat, 3,75 pro falešné přistání na Měsíci a rovná trojka pro konspirační pozadí aféry WikiLeaks. To spíše svědčí v neprospěch toho, že za WikiLeaks je skutečná konspirace [5].

Cui bono?
Předchozí kritéria mohou sloužit k rychlému posouzení toho, zda má vůbec cenu se konspirační teorií blíže zabývat. I když ale konspirační hypotéza vyjde ze všech posouzení na jedničku, znamená to pouze, že je proveditelná. Před jejím přijetím je vhodné podívat se na zdroje podezření a zvážit, zda neexistuje přirozenější vysvětlení pozorovaných skutečností. Většina konspiračních teorií se neopírá o konkrétní usvědčující informaci; namísto toho je založena na užití Ciceronova oblíbeného cui bono, komu ku prospěchu. Ačkoli toto heslo je nesporně dobrým vodítkem pro tvorbu předběžného seznamu podezřelých při kriminálním vyšetřování, při posuzování (zejména) politiky dělá více škody než užitku [6]. Náhodné události téměř vždy někomu prospějí, i když jsou náhodné, a schopný politik se vyznačuje tím, že umí využít překvapivých událostí ke svému profitu. Aplikace cui bono ovšem v každé takové situaci vede k závěru, že onen politik celou věc naplánoval. Proto, pozor na cui bono!


Poznámky:
1. Jediná osobitá vlastnost ruské konspiracionistiky, kterou jsem schopen výslovně popsat, je to, že na rozdíl od Západu se v této disciplině aktivně angažují především historici a žurnalisté. Zbytek spočívá ve stylistických nuancích. (Naivně jsem si v Dubně koupil knihu "Sto mýtů o Beriovi", domnívav se, že se dozvím něco o historii, a získav místo toho klenot konspiračního šílenství. Jazyk a styl zmíněného rozhovoru v Komsomolské pravdě mi tuto knihu trochu připomínal, i když moje nevalná znalost ruštiny mi nedovoluje přikládat svým pozorováním o stylu psaní v tomto jazyce přílišnou váhu.)
2. Už dlouho jsem chtěl napsat něco o konspiračních teoriích, jako návaznost na říjnový článek o šarlatánech, který je s náskokem nejpopulárnější z celého blogu, nicméně nenapadalo mě, jak téma konkrétně pojmout, aby článek nebyl úplně banální.
3. Operace Mincemeat byla zpravodajská akce mající za cíl přesvědčit Němce, že po získání kontroly nad severní Afrikou budou dalšími cíli spojenecké invaze Balkán a Sardinie; invaze byla ve skutečnosti plánována na Sicílii. K tomu účelu byly vyhotoveny falešné tajné dokumenty obsahující informace o plánovaných invazích v Řecku a na Sardinii. Nejobtížnější část plánu spočívala v doručení dokumentů Němcům; ti museli uvěřit, že se citlivé informace dostaly do jejich rukou náhodou, a že Spojenci o jejich úniku nevědí. Bylo rozhodnuto o zinscenování letecké nehody, při které "zahyne" důstojník převážející řečené listiny. K nehodě nemohlo dojít na území kontrolovaném Osou, protože tajné materiály se nikdy nebraly do letadel směřujících nad nepřátelské území. Bylo tedy vybráno neutrální Španělsko, kde, jak Britové věděli, měl Abwehr dobré styky, a byla tak velká šance, že se dokumenty dostanou tam, kam měly. "Nehoda" byla naplánována nad mořem, takže nebylo nutné opatřovat trosky letounu; stačilo z ponorky vyhodit mrtvolu s dokumenty. Značné komplikace byly spojené s opatřením si vhodného těla; Britové samozřejmě nebyli ochotni utopit speciálně pro tuto akci skutečného důstojníka, a najít mrtvolu, jež by odpovídala vybranému způsobu smrti nebylo snadné. Nakonec posloužilo tělo velšského bezdomovce, který byl opatřen novou identitou jako major William Martin. Akce byla promyšlená do všech detailů, včetně otištění úmrtního oznámení v Timesech. Němci, jak během války bylo jejich dobrým zvykem, lest neprohlédli a do posledního okamžiku čekali invazi tam, kde nebyla.
4. Volba srovnávacích konspirací je pochopitelně subjektivní a může být terčem oprávněné kritiky. Operaci Mincemeat jsem za zástupce reálných konspirací vybral pro její až fantastickou vykonstruovanost. Skoro by se chtělo říct, že se od nejšílenějších fantazií špionážních románů liší jen tím, že se opravdu stala. Navíc jsou zde paralely s diskutovanou Starikovovou teorií: taktéž se jednalo o tajnými službami řízený únik nepravdivých informací. Nevýhodou tohoto příkladu je fakt, že se jedná o válečnou operaci: ve válce se vždy konspiruje výrazně snáze než v míru. Příklad údajně falešného přistání na Měsíci jsem naopak vybral proto, že se jedná o relativně nekontroverzní nesmysl, a tudíž nepředpokládám, že mi v komentáři někdo začne říkat, že jsem naivní oběť vládní propagandy, když věřím, že Armstrong na Měsíci opravdu byl. Může mi ovšem být vytýkáno, že jsem si zvolil příliš snadný terč.
5. Pochopitelně mne čtenáři mohou obvinit, že jsem kritéria a jejich hodnocení vybíral zaujatě, aby mi to vyšlo tak, jak chci. Bohužel, nenapadá mě, jak se s touto případnou námitkou uspokojivě vyrovnat.
6. Tím spíš, že cui bono je latinsky, což naplňuje některé uživatele fráze představou, že se jedná o nesmírně hluboký a závažný argument.

31 komentářů:

 1. Roztomile je, ze nemecka rozvedka lest (pravdepodobne) prohledla, ale prislusni analytici informaci v ramci nejake sve vnitrni hry "stopili". Docela ctive vypraveni je zde: http://www.newyorker.com/arts/critics/atlarge/2010/05/10/100510crat_atlarge_gladwell

  OdpovědětSmazat
 2. Opět vynikající, i když tentokrát poněkud spekulativnější příspěvek. O to víc jsem se při čtení bavil.

  OdpovědětSmazat
 3. @Satai: Zajímavý odkaz! (Je to snad poprvé, co vidím anglické slovo coördinate psát s dierezí).

  @FT: díky.

  OdpovědětSmazat
 4. Vynikající text - zaujal i pobavil. Dobře vybraná kritéria.

  Osobně by mě zajímalo nějaké pojednání na téma konspirace ohledně povinného očkování, případně i očkování proti prasečí chřipce. Temné rejdy za tím vidí kde kdo a mně se nějak nedaří dát dohromady srozumitelný a vtipně napsaný text na toto téma. Tak nabízím jako možnou inspiraci.

  OdpovědětSmazat
 5. @Kojot: je někde k nalezení hezký přiměřeně bláznivý článek o očkovacím spiknutí? Tj. něco konspiračního, ale na trochu vyšší úrovni než např. osud.cz?

  OdpovědětSmazat
 6. Existují dva, vzájemně se překrývající, proudy. Jednak odpůrci povinného očkování dětí, jednak lidé, kteří vystupovali proti očkování proti prasečí chřipce. Ti pak za vším hledají buď spiknutí farmaceutických firem a vlád za účelem zisku (mírnější varianta) nebo za účelem omezení plodnosti lidí či dokonce vyhubení celých populací.
  Co se týče odpůrců povinného očkování dětí, lze je také odstupňovat, počínaje těmi, kteří usilují o diskusi, zda není čas některá očkování vypustit, což je ještě celkem legitimní, až po úplné odpůrce. Všichni se vesměs shodují na tom, že by očkování povinné být nemělo, že je to zasahování do práv rodiče. Typické u nich je poukazování na "hrozivé případy", kdy tomu či onomu miminku bylo po očkování špatně, a na dnes již zpochybněnou studii o možné souvislosti očkování s rozvojem autismu.
  Tolik tedy základní rámec. Teď ty odkazy:

  Odpůrci povinného očkování:
  http://petice.webnode.cz/
  Tento rozhovor vypadá na první pohled celkem rozumně:
  http://www.celostnimedicina.cz/jistota-je-iluze-ockovat-nebo-neockovat.htm
  Ale nemám teď čas to všechno prověřovat. Jsou zde zmíněny farmaceutické firmy, které lobbují ve prospěch očkování za účelem zisku.
  Takových textů je ovšem plný internet. Vybral jsem jen dva z desítek, možná stovek.

  Teď k té prasečí chřipce. Tam je největším exotem potrhlá Rakušanka (fakt stojí za to!) Jane Bürgemeister:
  http://www.novadoba.estranky.cz/clanky/lide-probudte-se_/dalsi-rozhovor-rakusanky-jane-burgemeister.html
  Ale i další blázni stojí za to:
  http://jdem.cz/kf5a6
  Člověk pak dospěje k závěru, že ti, kteří věří, že jde pouze o konspiraci farmaceutických firem za účelem zisku, jsou vlastně ještě zcela
  příčetní.

  Celkově vzato mám pocit, že zde dochází ke směšování dvou věcí: Oprávněné diskuse a konspiračního myšlení. Typickým příkladem bylo, když na FB člověk, který vždy tvrdil, že mu jde jen o diskusi ohledně povinného dětského očkování, zveřejnil nějaký paranoidní blud ohledně očkování proti prasečí chřipce. Když jsem mu napsal, že tohle je ovšem už hodně přehnané, odpověděl, že asi jo, ale jeden nikdy neví. Byl to prostě článek proti očkování a tak jej tam vložil...

  OdpovědětSmazat
 7. Kojote, chápu správně váš komentář tak, že každý, kdo je proti povinnému očkování, musí být příznivcem konspirací?

  Povinné dětské očkování. Konspiraci v tom nevidím, ale že by muselo být povinné, to si v žádném případě nemyslím.

  Povinné očkování proti prasečí chřipce. Konspirace to není, ale lobbying farmaceutických firem je to nepochybně. Povinné očkování proti prasečí (nebo ptačí) chřipce bylo nesmyslné a každý uvažující člověk to věděl, což se samozřejmě později ukázalo.

  OdpovědětSmazat
 8. Kojote, díky za odkazy. Tu Rakušanku jsem neměl sílu projít celou, když se k šílenství přidá hrozné formátování, kde nelze rozeznat, co je otázka a co odpověď, stává se ten rozhovor nečitelným.

  Komentátor #13: nechci mluvit za Kojota, ale téměř jistě jeho komentář chápete špatně. Implikace, že každý odpůrce očkování je konspirační teoretik, z jeho komentáře ani v nejmenším nevyplývá. Mimo jiné výslovně uvádí, že v některých situacích se jedná o "oprávněnou diskusi".

  OdpovědětSmazat
 9. Ne, opravdu takovou implikaci netvrdím. Nicméně, jak jsem se zmínil, už jsem zaregistroval, že někdo volající po diskusi byl svou věcí tak rozdováděný, že zveřejnil i odkaz na nepokrytou konspirační teorii.

  Další téma, které ale přímo volá po zpracování a s konspirologickou tématikou souvisí: Údajné anachronismy na starých malbých - kosmonauti, rakety a podobné věci. Někdy musím říci, že jsou opravdu zarážející.
  V českých médiích se objevila tato "družice":
  http://digiweb.ihned.cz/c1-49407260-satelit-na-renesancni-fresce
  Další klasika:
  http://www.perunica.ru/istoria/447-da.html

  OdpovědětSmazat
 10. Možná pár technických poznámek:
  1. Otrava jedem na krysy (či spíš potkany) se nemusí po pár dnech plavání mrtvoly v relativně teplé vodě rozpoznat od utopení (autolýza tkání a posmrtná bakteriální dekompozice vytvoří zhruba stejný obraz). Pokud by se to chemicky neanalyzovalo při podezření na konkrétní jed, tak by byla šance na rozpoznání dost malá. Obávám se, že i reálné protějšky geniálních US policistů z TV seriálů by to nemusely poznat.
  2. Myslím, že ta Wikileaks konspirace by si zasloužila dvojí bodové hodnocení, a že konspirace úzké skupiny pracovníků tajné služby ve stylu "občas jim něco dáme, aby to zveřejnili, protože se nám to zrovna hodí" by nabrala srovnatelný počet bodů jako Mincemeat, ne-li příznivější, protože kruh plně zasvěcených by mohl být ještě menší.
  3. Konspirace kolem přistání na Měsíci není třeba odstřelovat tak krkolomným způsobem jako bodování, stačí konstatovat, že na Měsíci jsou odražeče schopné spolupracovat s pozemskými lasery (a měřit vzdálenost Země - Měsíc, respektive odražeče a pozemského laseru, s přesností na centimetry), a že se na povrchu Měsíce nacházejí podstavce lunárních modulů a další objekty, viditelné z družic na orbitě okolo něj. Jejich případné dodání na Měsíc bezpilotními lety by představovalo utajení automatiky, jakou v té době USA neměly, tedy konspiraci snad ještě náročnější.

  OdpovědětSmazat
 11. K té konspiraci na massive-error:

  Dovolím si šířeji: Kdyby si Židé na přelomu 20. a 30. let přečetli Mein Kampf a kdyby pochopili, že to Hitler myslí smrtelně (alespoň pro ně) vážně, tak by jich z Německa před nacismem uteklo a zachránilo se mnohem víc. Přitom, bohužel, i mnozí z těch, kteří si MK přečetli a pochopili Hitlerův záměr, se spolehli na to, že se Hitler nedostane k moci tak naplno, aby ho mohl bez nějaké korekce realizovat. A skončili v plynu nebo jiným nepříjemným způsobem (někteří i hození zaživa do pece, když se plynem šetřilo).
  Přitom Hitler se nevyjadřuje v MK o svých záměrech se Židy zdaleka tak explicitně jako muslimové v základních zdrojích své víry o osudu nemuslimů.

  Zdroje islámu jsou tři:
  1. Korán (je kompletně a velice kvalitně přeložen do češtiny a kompetentně okomentován - v akademickém vydání edice "Živá díla minulosti")
  2. Hadithy, což jsou krátké historky ze života Mohamedy a jeho současníků, obsahující např. soudní precedenty apod. Řada je dostupná v češtině (na webu), prakticky všechny obecně uznávané visí péčí exmuslimů na webu v angličtině.
  3. Suna (tradice), velice často předislámská a reflektující ještě méně civilizované poměry, než jaké byly za Mohameda (patří sem např, ženská obřízka nebo zahalování žen). V intenzitě využívání tohoto zdroje se poněkud liší sunité a šíité, nicméně pro obě skupiny platí, že pokud je suna ve výslovném rozporu s předchozími dvěma zdroji, dostanou přednost ty (respektive se tato tradice do suny jako takové nedostala).

  Dalším významným zdrojem jsou zprávy o počínání recentních muslimů a zejména o situaci v zemích, které jsou v současné době více či méně násilně islamizovány. Jsou vesměs ve 180 stupňovém rozporu s tím, co o sobě sami muslimové oficiálně říkají.

  A pokud se týká oné diskuse:
  Ve zdrojích 1 a 2 se jednoznačně a na více místech dá dohledat, že odpadlík je považován za významně horšího nepřítele než prostý protivník. Jednoznačně je zde uvedena i skutečnost, že "smrt na džihádu", kam patří i účast na sebevražedném atentátu, dokonce i neúspěšném, je jednou z mála příležitostí, kdy je muslimovi garantováno, že půjde rovnou do ráje. Jinak se i sebezbožnější a sebepříkladnějším životem žijící muslim může dočasně grilovat v pekle (islám nemá očistec). Oni tomu opravdu a bezvýhradně věří, takže pokud se vypravují na podobnou akci, činí to s přesvědčení, že "jdou na lepší".
  Dohledatelné je i to, že syn muslima musí být muslimem a dokonce i příklon pohrobka k jinému náboženství se bere jako odpadlictví a trestá se smrtí.
  Tato fakta mě vedou k závěru, že pokud na Obamu žádný sebevražedný atentátník nenastartoval, minimálně aby si zcela sobecky zajistil nebe, tak ho musejí mít zařazeného jako svého člověka. Mezi citovanou diskusí a dneškem se navíc Obama sám při různých příležitostech vyjádřil v tom smyslu, že se cítí být muslimem.

  OdpovědětSmazat
 12. @Rebamus:
  ad 1. Ano, proto také po konsultaci s patologem vybrali zrovna tohle tělo. Přesto nebylo nasimulováno všechno, například chybělo okousání od ryb - oficiální verze byla, že tělo plavalo v moři několik dní, reálně ale bylo vyplaveno prakticky okamžitě po vyhození z ponorky.
  ad 2. V zásadě souhlasím.
  ad 3. Neuváděl jsem měsíční konspiraci proto, že bych ji chtěl vyvracet pomocí navržených kritérií (to je, jak píšete, skutečně zbytečné), ale naopak: chtěl jsem otestovat navržená kritéria pomocí měsíční konspirace, která je prokazatelný nesmysl.

  K idei druhého vašeho komentáře jsem se vyjádřil již na Masivním Erroru a nemám, co bych nového dodal, snad jen žádost o upřesnění těch různých příležitostí v poslední větě.

  OdpovědětSmazat
 13. Pak se tedy Kojotovi omlouvám, že jsem ho špatně pochopil. :)

  Jinak děkuji za vynikající článek, strávil jsem s tím i díky Sataiovu odkazu notnou dávku večera.

  OdpovědětSmazat
 14. @Rebamus k tomu Hitlerovi asi bez komentáře, to vypadá vcelku logicky (až na to, že ono emigrovat do cizí země nemusí být vždy úplně snadné...).

  Ale k tomu Islámu - podle mě je to úplný nesmysl. Jen zlomek vyznavačů Islámu jsou fundamentalisté, kteří řeší detaily. Islám ve skutečnosti sebevraždu zakazuje, fundamentalisté vymysleli kličku s tím, že sebevražedný útok je "boj" a ne sebevražda - ale nevím, kde by se v Koránu našel příklad sebevražedného útoku (pokud vůbec). Ano, je tam trochu bojů, mimo spousty jiného obsahu... ale to v Bibli také (ve Starém zákoně).

  přísně trestat "odpadlictví" je samozřejmě účinná finta, hodná vychytralého mafiánského bosse.

  ale to nic nemění na tom, že se to s anti-islamismem přehání... ano, většina náboženství i ideologií je zneužitelných fundamentalisty. Ale jde přeci jen o zneužití... je nesmysl dělat si z poloviny lidstva automaticky nepřátele. v některých oblastech Asie (např. Indie - mimo horské oblasti) může být islám okrajově "liberálnější" a "progresivnější", než místní lidové/kmenové tradice, zahrnuté např. do škatulky hinduismus.

  Takže rozpoutávání neomezeného strachu z islámu je samo o sobě konspirační teorie - těžko říct, jestli šířená úspěšně. Ano, Saúdská Arábie nebo Irán jsou svým způsobem pořád ve středověku, nemluvě o Talibanu, apod. - ale my jsme v Evropě také měli středověk a také jsme tu historicky párkrát měli období dost nevybíravě fundamentalistického výkladu křesťanství. Nemluvě o poměrně nedávném fenoménu klerofašismu (Slovensko, Chorvatsko, Španělsko...).

  Takže.... ? Vnímejme prosím Ahmadínežáda jako svého druhu Hlinku nebo Franka. Nevnímejme všechny muslimy jako fanatiky.

  OdpovědětSmazat
 15. K tomu upřesnění:

  Dovolil jsem si citovat O. Ulče z NP. Přispívá tam téměř od založení, minimálně od doby, co tento e-zin čtu já. Jeho informace byly vždy seriózní. Jsou tam i další odkazy:

  http://neviditelnypes.lidovky.cz/usa-internet-jako-zdroj-pouceni-a-pripadneho-zdeseni-1-pfk-/p_zahranici.asp?c=A110110_120046_p_zahranici_wag

  http://neviditelnypes.lidovky.cz/usa-internet-jako-zdroj-pouceni-a-pripadneho-zdeseni-2-pfe-/p_zahranici.asp?c=A110112_104922_p_zahranici_wag

  Mimochodem, Obamovy projevy, velice chválící islám a vyjadřující jeho pozitivní vztah k tomuto učení, prošly i našimi sdělovacími prostředky, takže pan Ulč je v podstatě jen zdrojem podrobností, jaké se (z různých důvodů) do našeho zpravodajství nedostaly.

  OdpovědětSmazat
 16. to xChaos:

  1. To, že sebevražedný útok není islámem chápán jako sebevražda, ale jako smrt na džihádu, existuje od dob Mohameda. Ten v řadě konkrétních situací obětoval své bojovníky za účelem zajištění vítězství (nebo záchrany zbytku vojska při ústupu). Právě proto potřeboval mít bojovníky předělané na zombíky, jdoucí ochotně na smrt.
  2. Muslimové nejsou "polovina lidstva". Na každého muslima připadá cca 4 - 5 lidí, kteří tuto zrůdnou ideologii odmítají. Ideální by bylo, aby se, patřičně ozbrojeni, s tím "svým" muslimem mohli všichni setkat.
  Navíc se jedná o segment lidstva civilizačně naprosto bezcenný: Ve sféře islámu nevzniklo prakticky žádné hodnotné umělecké dílo (Pohádky Tisíce a jedné noci jsou prokazatelně předislámské a Satanské verše jsou dost sr*ka), žádná technická inovace (vyjma sporného sedla na velblouda) a žádné vědecké dílo (vyjma nekvalitních překladů mimoislámských nebo předislámských děl jako Avicenna, Averroes a pár dalších, které sami muslimové presentují jako "vrchol islámské vědy", protože mimo těch pár poprzněných překladů nic nemají).
  3. Problém je, že islám prakticky vždy dokázal strhnout do totální žumpy bigotního fanatismu i relativně civilizované země (bez ohledu na to, zda původně islámské nebo neislámské), zatímco křesťanství se toto (důvody by byly na hódně dlouhý příspěvek) takto důsledně nedařilo, a tak pokrok a nárůst civilizovanosti sice brzdilo, ale zastavit ho nedokázalo (nakonec paradoxně v určitých situacích jako civilizační nástroj i posloužilo).
  4. To srovnání:
  Hlinka, pokud je mi známo, nikoho nezavraždil. Jen bylo jeho jméno, a to po jeho smrti, zneužito organizací, která mj. deportovala Židy do vyhlazovacích táborů.
  Franko má na kontě smrt statisíců lidí. Zdaleka ne všichni byli nenapravitelní lumpové z řad levičáků. Navíc se přitom, podobně jako Pinochet, nehorázně osobně obohatil, což do značné míry dehonestuje vše, co udělal (dtto Pinochet).
  Achmedinežád se blíží spíš tomu Frankovi a Pinochetovi, protože stojí za masovým vyvražďováním civilizovaných občanů v Íránu za "islámské revoluce", a také se značně osobně obohatil.
  Islám se jednoznačně dá přirovnat k fašismu nebo nacismu. Neonacisty také nepronásledujeme proto, že by oni osobně někoho lifrovali do plynových komor, ale proto, že jsou přívrženci ideologie, která toto vymyslela a schvalovala, a hnutí, které mají kořeny v organizacích, jejichž příslušníci toto dělali. Z tohoto důvodu je naprosto legitimní žádat o nějaké omezení muslimů (dokonce i Listina práv a svobod definuje možnost omezit politická a náboženská práva u hnutí snažících se o svržení demokracie, etnické čistky apod. - a to vše islám veřejně deklaruje jako svůj zájem).
  Mimochodem, z hlediska islámského práva je český konvertita k islámu příslušníkem stejné organizace jako masový vrah Mohamed; něco podobného, jako že by existovala právní kontinuita mezi nacistickými organizacemi z doby WW2 a dnešními neonacisty, prostě není. Ani z hlediska nějakého "fašistického práva".

  Na závěr ještě jednu chuťovku:
  http://www.eurabia.cz/Articles/5526-bicovani-zeny-na-ulici-v-sudanu-video-.aspx
  Opravdu chceme, aby se takovéto scény odehrávaly i u nás?

  OdpovědětSmazat
 17. @Rebamus:

  Z Ulčových článků plyne, že jeho zdroj informace o tom, že Obama se přiznal k muslimství, je toto video:

  http://www.youtube.com/watch?v=MwhKuunp8D8

  Relevantní sekce začíná v čase 2:56, a Obama říká mj. "Many Americans have Muslims in their families, or have lived in a Muslim majority country. I know, because I am one of them. ... My father came from a Kenyan family which includes generations of Muslims. As a boy, I have spent several years in Indonesia."
  Přiznává tedy muslimské kořeny, ale nikoli, že je muslim. Video bylo natočeno zjevně na návštěvě v arabské zemi, podle vlajky zřejmě Egypta, a podobné výroky by se daly snadno vysvětlit jako prostá diplomacie. Nepodařilo se mi bohužel dobře porozumět výroku začínajícímu v čase 3:28.

  Co je ovšem mnohem podstatnější: Odkazované video je aspoň z části padělek. Porovnejte například úplný začátek Ulčem odkazovaného videa s oficiálním záznamem jeho vystoupení v Istanbulu zde:

  http://www.whitehouse.gov/video/The-President-Talks-with-Students-in-Turkey

  (začněte sledovat v čase 32:52).

  V "Ulčově" videu Obama říká: "I was not born in Hawaii, I wasn't born in the United States of America. I come from Kenya." Na oficiálním záznamu Obama ale říká něco docela jiného: "I was not born into wealth. I wasn't born into fame. I come from a racial minority." Když se na to místo soustředíte, je tam i slyšet změna kvality hlasu mezi "born in" a "Hawaii".

  Poněkud mě překvapuje, že Ulče nenapadlo video trochu prověřit, není to tak těžké, mě to trvalo 5 minut. Dobře, vím, že většina lidí neprověřuje informace, které se jim hodí do krámu, ale tady je to markantní: Obama by těžko mohl být takový idiot, aby veřejně přiznal, že není americkým občanem.

  Poučení: vyškrtněte si pana Ulče ze seznamu spolehlivých zdrojů.

  OdpovědětSmazat
 18. Today there is still plenty of activity in all the area mines.
  Approach human resource professionals and companies and ask what skills
  and qualities they look for in staff and be able to tick all the boxes before applying.
  Once the timeframe reaches 0 to X minutes, the star is about to land.


  my weblog ... mining

  OdpovědětSmazat
 19. There are a few types, mainly fine, regular,
  or rough. As well as in this article I am going to explain why and how to use it to cultivate
  hair - According to dermatologist Marianne ODonoghue its the most proven supplement for growing a prolonged
  mane. Quality Omega 3 fish oils are generally derived from
  cold-water fishes like mackerel, sardines, salmon, and tuna.
  Yet, lack of moisture can also cause breakage,
  split-ends and brittle hair. Indeed, nourishing and conditioning the
  scalp using aromatherapy oils is one of the most basic and simplest ways to prevent further hair loss and stimulate healthier hair regrowth.


  Here is my web page; how to grow hair faster

  OdpovědětSmazat
 20. If you are like me and love garlic, you are already too
  late. When you're preparing your planting area, just mix the soil with about three inches of organic compost. This will give them time to acclimate to their new environment, avoiding stress and shock often associated with transplanting, ensuring a healthy start.

  Here is my web page: conceivable

  OdpovědětSmazat
 21. This could cause them to grow less, flower less, and maybe even
  die. It has a very strong odor that will take your breath away.
  Grass clippings are full of nitrogen and break down quickly.


  Feel free to visit my homepage; mulching

  OdpovědětSmazat
 22. They do not require as much work as many other animals do and are really fun to
  watch. This is a growing and profitable market with the
  increase in ability for all types of business- large or small -
  to do business in an international platform and other
  is National Newspaper Networks combine newspapers from several States within the USA.
  It is one of those helpful and useful addiction that every man and woman should have.

  Thus, by putting the price, you get targeted customers who are very interested in what you are offering;
  in other words, you get hot leads. Just save your old newspapers, or get
  some from friends and neighbors and start packing.

  Also visit my webpage: click here

  OdpovědětSmazat
 23. Its not surprising that people might become depressed during stressful times – such as
  going through a divorce, caring for a sick relative or financial problems.
  If so, taking steps like trying to prevent further injury or loss
  of blood are the most important thing you can
  do. Located within blocks of the train station where the Tren a las Nubes
  departs, this stretch of 7 or 8 blocks began 100 years ago as the cultural centre of the city, unfortunately falling into disrepair
  over the years, then only to be rescued 10 years ago by
  the city's current mayor. And so those who are suffering from high blood pressure should be careful not to have such health problem for long and unchecked. Yeast Infection No More Book key formulation component is the 5 step system plan where not a single thing held back.

  Have a look at my web-site :: Cantabrian

  OdpovědětSmazat
 24. Still the health concerns mar the overall positive sides of this
  economic growth as people take their health problems as the cost of development which is indeed pretty higher.

  Apparently, it actually lifts up build up from the root and therefore stimulates
  hair growth. It only leaves a lustrous sheath on the hair and gives it a beautiful look rather and the greasy effect
  that is left by the usual hair oils. Since ages coconut oil has been used for curing skin as
  well as hair problems as it has anti fungal and anti bacterial properties.
  Goodness of traditional herbs work wonders for colored, straightened and
  chemically treated hair.

  Here is my blog click here

  OdpovědětSmazat
 25. Step Three Coat your hair Comb your hair into small sections.
  Just focus on one herb at a time that suits your present
  needs. You repeat the exact same procedure maybe once or
  twice every week. This is why many salon stylists always recommend a
  hot oil treatment for hair. * Apply oil unto your hair - Run your fingertips through
  your hair and rub it in an even way.

  Feel free to surf to my web blog ... virtual hairstyles

  OdpovědětSmazat
 26. One part compost to two or three parts potting soil would
  be a sufficient combination. So, I propose to you that you might
  want to consider doing your own organic gardening right in your own back yard.
  Without fertilizing additives (natural or chemical), plants will
  be stunted and unhealthy.

  Check out my web page riverside

  OdpovědětSmazat
 27. The DE particles act to puncture the exoskeletons of most insects,
  mites, fleas, ticks, etcetera, causing them to die
  by dehydration. When you're preparing your planting area, just mix the soil with about three inches of organic compost. Organic gardening teaches kids about the value of hard work and its rewards.

  Have a look at my web site mitten

  OdpovědětSmazat
 28. Djelloul: The Mafia has been portrayed in many ways in books and movies,
  and I don't have a quarrel with these portrayals, because the Mafia is a work of many facets. Clearly, however, newspapers need to try harder to take advantage of new technologies to tell their stories in ways that attract and involve readers, young or old. Information regarding different websites that contain large chunk of databases of unclaimed properties and money are also provided in different newspapers. The growth in the circulation of newspapers in the country results in the overall economic prosperity of the country, inspiring it to higher levels. But I felt I had something interesting, if not unique, to say about the Mafia because as a boy I had listened not only to Mafiosi in my stepfather's kitchen but to first
  and second generation Sicilians who understood how and why the Mafia had gotten
  a foothold in this country.

  Also visit my blog post ... click here

  OdpovědětSmazat
 29. Personal opinion is generally exhibited in various types
  of editorial writings. This is a growing and profitable market with the increase in ability
  for all types of business- large or small - to do business in an international platform and other is National Newspaper Networks combine newspapers from several States within the USA.

  Information regarding different websites that contain large chunk of databases of unclaimed properties and
  money are also provided in different newspapers.
  That’s why, while drafting ads for newspapers selling or buying a property, make your USP as your headline.

  Even though they are made of metal, they are smaller in size, able to fit
  on counters or end displays.

  Check out my web site click here

  OdpovědětSmazat
 30. "Organic Mulch) (University of Illinois at Urbana-Champaign, NRES-19-97). Owning a regular lawn mower does not mean you have to give up on mulching your yard; you just have to be willing to do some work. The less competition, the better off your plants will be.

  OdpovědětSmazat
 31. In our busy life, newspapers are most important source of information.
  The benefits of having high thread count sheets is that
  mills are forced to create much finer threads
  in order to increase the amount of threads in a square inch (keeping in mind that
  they don't also increase the ply). How to Unlock the Egyptian Level in Golden - Eye 007 I know that too unlock the Egyptian level i have to complete the game on 00 agent but i was just wondering something. God gets all buddy-buddy with Satan and in fact hires Satan to cause our hero all sorts of misfortunes and calamities. 8 At the dinner table always sit next to a member of the same sex, unless your host or hostess suggests otherwise, likewise in cafes and restaurants.

  Also visit my page egyptian newspapers

  OdpovědětSmazat